เครื่องร่อนบินนาน


Description people |  17 671

เป็นคลิปการแข่งเครื่องร่อนบินนานของโรงเร­ียนทุ่งฝางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1 แข่งระดับภาคครับ (ภาคเหนือที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม) วันที่ 13-ธ.ค.-2554


See related videos