การทำถ่านอัดแท่ง


Description science |  12 420

การทำถ่านอัดแท่ง โดย ม.ทักษิณ พัทลุง


See related videos