ปืนลมไทยประดิษฐ์ (2)


Description entertainment |  4 352

ปืมลมกล่องลมทำด้วยเลดทั้งหมดยกเว้นลำกล้อ­งปืนของคุณอ้น กาญจนบุรีนี้ระยะ100เมตรนี้ไม่พาดอย่างแน่­นอนSee related videos